"Escolas for├žadas a recorrer a sobras de mobiliario" http://goo.gl/Mhd4 #DN #socialismo #fail
2010/10/05 17:25